Social Content for
Aurélien
Brand film for
Padelstore
World Cup 2022 campaign identity for
KNVB
Brand identity for
The Firm
Brand strategy & identity for
People&
Social content for
BRON
Album & single cover for
SFB
Festival branding 2023 for
By The Creek
live now
24/7 working on

ODB RADIO

Muziek zit diep verstrengelt in ons DNA. Zodat jullie daar mooi van kunnen meegenieten zorgen we elke maandag ochtend voor een verse lijst met muziek om de week goed mee van start te laten gaan.

Witte navigatie pijlWitte navigatie pijl

THE ODB TIMES

Ontvang om de week updates met de laatste industrie nieuwtjes, nieuw werk en inspiratie in je WhatsApp.

Witte navigatie pijlWitte navigatie pijl

Privacy policy

ODB.Agency neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met hello@odb.agency.

de “kleine” letters

Wie is ODB.Agency?

ODB.Agency is de vennootschap onder firma ODB - Brand Communication Agency, kantoorhoudende te (1011 HJ) Amsterdam aan Zandstraat 11h, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69803935.

Wanneer ODB.Agency jouw persoonsgegevens verwerkt, is ODB.Agency de verwerkingsverantwoordelijke.

ODB.Agency heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Glenn van der Plaat bereiken via glenn@odb.agency.

Hoe gebruikt ODB.Agency jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ODB.Agency persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ODB.Agency voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ODB.Agency worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten over het product

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

Doeleinde:

Afhandelen klachten over de dienst

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Doeleinde:

Affiliate marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Doeleinde:

Behavioural targeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Doeleinde:

Loyaliteitsprogramma

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Cameratoezicht

Gegevens:

Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, IBAN, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Credit check

Gegevens:

Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, IBAN, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Levensstijl, Sociale contacten, Bezittingen, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

Hoe verkrijgt ODB.Agency jouw persoonsgegevens?

ODB.Agency heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt of via derde partijen heeft verkregen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij ODB.Agency over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij ODB.Agency. Je kunt verzoeken dat ODB.Agency je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ODB.Agency te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van ODB.Agency of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ODB.Agency te verkrijgen. ODB.Agency zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat ODB.Agency je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door ODB.Agency

Een verzoek kan verstuurd worden naar hello@odb.agency. ODB.Agency zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ODB.Agency een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ODB.Agency je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat ODB.Agency verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan ODB.Agency gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal ODB.Agency gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal ODB.Agency aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt ODB.Agency ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van ODB.Agency worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van ODB.Agency worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ODB.Agency je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar hello@odb.agency. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ODB.Agency jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar hello@odb.agency. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.